13 januari 2020 Meer nieuws

Hillenraad introduceert de Tech50

Hillenraad gaat een editie uitbrengen met de vijftig meest veelbelovende tech-bedrijven in de wereldwijde hi-tech tuinbouw. De lancering van het HillenraadTech50-magazine staat gepland voor medio 2020.

Daarbij gaat het om technologie in de brede zin van het woord, zo lang het maar gekoppeld is aan plantaardige productie. Denk aan bedrijven die het verschil gaan maken in onder andere groene genetica, teelt- en productiesystemen, procestechnologieën, robotica, oogstsystemen en voorspellingsmodellen.

Aanmelden als redactielid

Hillenraad wil deze lijst van tech-bedrijven opstellen met een team van professionals jonger dan 40 jaar die met elkaar de themaredactie vormen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@Hillenraad100.nl.