15 oktober 2019 Meer nieuws

Helpdesk stikstof geopend

Wie vragen heeft over stikstof en de aanvraag van vergunningen, kan terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000. Deze website is 14 oktober in de lucht gegaan.

De helpdesk is onderdeel van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. Burgers, agrariërs en ondernemers kunnen hier terecht met vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de Aerius Calculator.

Emissie van stikstof berekenen

De Aerius Calculator is het rekeninstrument om de emissie van stikstof te bepalen van bedrijfsactiviteiten. Hiermee is te berekenen of hiervoor een vergunning nodig is.

Op de website van BIJ12 is ook informatie te vinden over het Programma Aanpak Stikstof, dat de Raad van State onlangs ongeldig heeft verklaard.