23 november 2021 Meer nieuws

Helft glastuinders heeft kostenstijging door energieprijzen

Meer dan de helft van de glastuinders in Nederland heeft te maken met een kostprijsstijging door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Glastuinbouw Nederland.

Ruim 40% van de leden van Glastuinbouw Nederland nam deel aan de inventarisatie. Van hen heeft drie kwart een gedeelte van de gas- en elektriciteitsbehoefte voor dit jaar heeft vastgelegd. Als de hoge energieprijzen aanhouden, verwacht 38% dat er binnen een jaar liquiditeitsproblemen op het bedrijf ontstaan. Bovendien geeft 35% aan dan langdurige financiële problemen te verwachten.

Overleg met ministeries

De komende periode vinden gesprekken plaats met de ministeries van LNV en EZK voor ondersteuningsmaatregelen bij langdurig aanhouden van de huidige energieprijzen. Daarnaast worden de effecten op de langere termijn besproken en de randvoorwaarden die de glastuinbouwsector dringend nodig heeft om de energietransitie te realiseren.