6 september 2019 Meer nieuws

Hbo-studenten oriënteren zich op glastuinbouw

Ruim 120 hbo-studenten Technische Informatica kwamen woensdag 4 september bijeen in World Horti Center (WHC) om kennis te maken met de kansen in de glastuinbouw. Hogeschool Rotterdam hield daar een ‘bedrijvendag’.

Bedrijven uit alle hoeken van de sector reageerden enthousiast op de Bedrijvendag van Hogeschool Rotterdam in het WHC. Logiqcs, Codema, Stolze, Juva en Corn.Bak waren aanwezig tijdens het evenement. Rob van den Ende, softwareontwikkelaar bij Logiqs: “Deze bijeenkomst is voor ons een unieke kans om ons bedrijf op de kaart te zetten bij potentiële toekomstige collega’s.”

Creatieve oplossingen

Niet alleen kwamen de glastuinbouwbedrijven in contact met talent van de toekomst, ook kregen zij dankzij de frisse blik van de studenten nieuwe creatieve oplossingen voor vraagstukken in hun bedrijf. 

Een groepje tweedejaarsstudenten vertelt nooit geweten te hebben dat Technische Informatica zo aansluit bij de glastuinbouwsector: “We dachten dat het alleen maar over tomaten zou gaan, er gaat een hele wereld voor ons open!” 

Vraagstukken voorgeschoteld

Na een korte introductie van de sector beten de eerste- en tweedejaars studenten zich vast in vraagstukken uit de praktijk van vijf verschillende glastuinbouwbedrijven. Ieder groepje studenten kreeg een technisch issue voorgeschoteld, waarna ze binnen twee uur een out-of-the-box oplossing presenteerden aan het bedrijf. Zo werd er gebrainstormd over Internet of Things, werd er gezocht naar een oplossing voor wortels van stekken die in elkaar blijven steken en werd er bekeken of verkoopprijzen berekend kunnen worden aan de hand van analytisch onderzoek.  

Foto: Jilles Goedknegt, commercieel directeur bij Stolze, vertelt de studenten over het vraagstuk uit zijn bedrijf.