28 november 2019 Meer nieuws

Handtekeningenactie campagne ‘Red Bijen en Boeren’

De Europese petitie 'Save Bees And Farmers' is deze week gestart. Die wil tegen september 2020 één miljoen handtekeningen verzamelen. Op die manier wordt Europa verplicht om wetgevende initiatieven rond dit thema te ondernemen.

Om de gezondheid van zowel de bij als de mens te beschermen roepen de initiatiefnemers van de petitie de Commissie op rechtshandelingen voor te stellen om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk te elimineren, om de biodiversiteit te herstellen en om landbouwers bij de omschakeling te steunen. Tot vandaag hebben ruim 72.000 mensen de petitie ondertekend.

'Boeren cruciale rol'

Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders, een van de 90 initiatiefnemers, vindt het tegengaan van het biodiversiteitsverlies minstens even belangrijk als het klimaatvraagstuk voor de toekomst van mens en planeet. "Boeren spelen daarbij een cruciale rol. We dragen boeren die met respect voor mens en milieu lekkere en gezonde producten telen, een warm hart toe. Maar zij kunnen dit niet alleen: ook het beleid moet mee willen. De tijd is rijp voor politieke actie om de transitie naar meer agro-ecologische en biologische landbouw te versnellen."