5 oktober 2021 Meer nieuws

Handtekeningenactie tegen middelengebruik

Bijna 1,2 miljoen Europeanen hebben hun handtekening onder een petitie tegen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gezet. De actie is gehouden door 140 milieu-, boeren- en imkerorganisaties, verenigd in 'Red bijen en boeren' en gesteund door de groene Europese partijen. 

Met de petitie dwingen de burgers bij de Europese Commissie en het Europees Parlement te luisteren naar de eisen. Ze pleiten voor een geleidelijke afschaffing van gewasbeschermingsmiddelen en voor steun aan boeren bij de overgang naar een duurzame teelt. Het initiatief vloeit voort uit de actie 'Stop Glyfosaat', die in 2017 is gehouden. Momenteel wordt uitgezocht of de handtekeningen allemaal geldig zijn. Zo ja, dan volgt behandeling van de petitie in het Europees bestuur. Dat kan wel enkele maanden in beslag nemen.