8 november 2018 Meer nieuws

Handleiding biodiversiteit monitoren online

Drie studenten van HAS Den Bosch hebben voor hun afstuderen een handleiding gemaakt om biodiversiteit op het agrarische bedrijf te inventariseren. In juli presenteerden ze deze op de bijeenkomst Boer Proof Natuur, nu staat ‘Overal meten in je overall’ op de website van Bayer.

De studenten Tosca Smit, Barry van der Veeken, Youri van der Meer hebben de handleiding gemaakt in opdracht van Bayer. In dit project is een methode ontwikkeld om biodiversiteit op het agrarisch bedrijf te inventariseren. Door dit enkele jaren achtereen te doen ontstaat een beeld van de soortvariatie en de grootte van de populatie. Daarmee is bijvoorbeeld in kaart te brengen of maatregelen om de biodiversiteit te vergroten effect hebben. Telers kunnen de metingen zelf eenvoudig uitvoeren. De methode past binnen de bedrijfsvoering en dagelijkse werkzaamheden.

Op pagina 32 van Greenity nr. 19 staat een artikel over biodiversiteit en het afstudeerproject van de drie studenten. Lees ook het nieuwsbericht over de bijeenkomst Boer Proof Natuur.