13 april 2018 Meer nieuws

Handelsmissie China: 200 miljoen euro aan landbouwcontracten

De handelsmissie naar China blijkt voor de Nederlandse land- en tuinbouw van zeer grote waarde. Nederlandse bedrijven hebben tijdens de eerste dagen van de missie al voor bijna 200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden gesloten.

Onderlinge relatie versterken

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Naast de directe opbrengst zijn de afgelopen dagen erg waardevol geweest om de onderlinge relatie tussen Nederland en China te versterken. China is met zijn 1,4 miljard inwoners een belangrijke afzetmarkt. Wij kunnen ook van China leren, bijvoorbeeld op het gebied van schaalgrootte, duurzame energie en robotisering.”

Het bezoek van minister Schouten aan China, als onderdeel van een brede kabinetsdelegatie, heeft tot nu toe geleid tot samenwerkingsakkoorden met een waarde van circa 200 miljoen euro. De grootste investeringen liggen op het gebied van babyvoeding, kasteelt, pluimvee, verwerken van aardappels, data gedreven agrofood innovatie, bloemen en planten, veredeling en landbouwkundig onderzoek.

Minister Schouten is samen met 72 deelnemers van 42 bedrijven en kennisinstellingen in China. Dit land is voor Nederland de belangrijkste markt voor land- en tuinbouwproducten buiten de EU.