17 mei 2022 Meer nieuws

Grote claim landbouw in de maak voor droogteschade

Zo’n 1220 boeren die meedoen aan het collectief Droogteschade.nl leggen binnenkort een claim van 300 miljoen euro neer bij drinkwaterbedrijven. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Rein Philips, directeur en initiatiefnemer van Droogteschade.nl, heeft dat gezegd tegen de krant. De landbouwbedrijven leiden schade, bijvoorbeeld door een lagere gewasopbrengst, door de lage grondwaterstanden omdat de drinkwaterbedrijven zoveel water oppompen.

Bij wet geregeld

In de Waterwet uit 2009 is geregeld dat drinkwaterbedrijven die schade moeten vergoeden. Zij doen dat ook wel, maar ze vergoeden slechts een deel van de schade die de boeren en tuinders lijden, aldus het collectief. De boeren en tuinders ondernemen vaak geen verdere juridische stappen omdat de procedures lang zijn, er maar een klein deel van de schade wordt vergoed en de uitkomst moeilijk te controleren is.

Door jaarlijks wisselende groeiomstandigheden, is het voor een boer en tuinder lastig vast te stellen of hij droogteschade lijdt door grondwateronttrekking. Hydrologisch onderzoek in opdracht van Droogteschade.nl toont aan dat er landelijk veel te weinig schade wordt vergoed. Op de site van het collectief staat een kaart die een globaal beeld geeft van de locaties waar de landbouw volgens het met het landelijk Hydrologisch Model (LHM) mogelijk schade ondervindt (> 2 cm verlaging door waterwinning). In het westen en in het noorden van het land staan geen locaties, in de rest van het land wel waarbij midden-nederland de toon voert.

Stappen

Nu er wéér een droog jaar dreigt is volgens Droogte.nl de noodzaak hoog om snel compensatie te krijgen. Via droogteschade.nl willen de deelnemers aan het collectief de schade van de afgelopen jaren gezamenlijk claimen. De organisatie brengt binnenkort naar buiten welke stappen ze gaat zetten.