13 maart 2020 Meer nieuws

Grondwaterpeil overal weer hoog genoeg

In heel Nederland is de grondwaterstand weer op peil, zo meldt bestuurslid Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Sinds de zomer van 2018 was het grondwaterpeil in Nederland op veel plekken veel te laag. Dat zorgde voor grote problemen, onder andere voor de land- en tuinbouw. Schoonman geeft in de uitzending aan dat de economische schade door de droogte voor de landbouw in 2018 is berekend en uitkomt op 1,4 miljard euro. Voor de scheepvaart ligt het schadebedrag tussen de 65 en 220 miljoen. Ook in de natuur zijn aanzienlijke schades geweest, maar daarvoor noemt hij geen bedrag.

Inzijging agrarische grond en natuurgebieden

De bestuurder geeft aan dat Nederland zich wel moet blijven voorbereiden op weerextremen. “Dus ook voor het komende seizoen moeten we nadenken hoe we het water langer vasthouden waardoor er minder schade optreedt als eventuele droogte volgt .” Opslag in waterbassins is wat hem betreft het laatste redmiddel. Volgens hem moeten de oplossingen echt gezocht worden in de grotere oppervlakten, zoals zoveel mogelijk water te laten inzijgen via agrarische gronden en in natuurgebieden.

Situatie omgeslagen

De situatie is momenteel geheel omgeslagen: het is nu juist weer een heel nat voorjaar aan het worden. “De regenperiodes hadden we echter wel nodig voor het herstel van het grondwater. Maar inmiddels staan boeren en kwekers weer te trappelen het land op te gaan.” Schoonman verwacht weer een spannend teeltseizoen. “Stel dat het weer een droge zomer wordt, in hoeverre lukt het dan water voldoende vast te houden zodat dit keer de droogteschade beperkt blijft?”