25 oktober 2019 Meer nieuws

'Groene middelen kansrijk'

Groene middelen zijn wel degelijk kansrijk en er zijn groene teeltsystemen voor de bloembollenteelt. Die hoop presenteerde projectleider Michel Jansen van De Groene Tulp aan studieclubleden in het Noordelijk Zandgebied gisteren na één jaar onderzoek. "We zien alternatieven voor chemie."

Jansen benadrukte donderdagavond in Den Helder dat 'één jaar geen jaar is', maar dat uit het vierjarige project De Groene Tulp om de teelt te verduurzamen wel resultaat te verwachten is. Uit het afgelopen jaar blijkt voorts dat coaten van bollen net zo goed is als dompelen of schuimen. 'Onderzoeken jullie niet hetzelfde als de partijen in Het Nieuwe Verwerken?', wilde een van de studieclubleden weten. Jansen erkent dat er raakvlakken zijn tussen beide projecten. "We vinden elkaar ook in de praktijk en we vullen elkaar aan", aldus Jansen.

Nadruk op ontsmetting

De projectleider is onlangs begonnen bij De Groene Tulp. Hij was nog voorzichtig met het geven van resultaten van het project, dat gericht is op het zoeken naar groene alternatieven voor onder meer ontsmetting, vuurbestrijding en op de teelt van groenbemesters en een bedrijfsbrede duurzame aanpak van de gewasbescherming. "Plantgezondheid en natuurlijk kapitaal, daar kijken we naar."

Project De Groene Tulp is een samenwerking tussen de KAVB-productgroep Tulp, iBulb, CNB Teeltadvies, NLG, Rabobank en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. Proeftuin Zwaagdijk is de uitvoerende instantie.

Veranderingen onafwendbaar

Jansen, zelf afkomstig van Bayer, schetste een somber beeld van de toekomst voor chemische middelen. "De veranderingen zijn onafwendbaar. Chemiereuzen investeren niet snel meer in nieuwe chemische middelen of in het behoud ervan. Onkruid- en luisbestrijding worden lastig en daar hebben we dus groene middelen voor nodig." Op de vraag van een van de kwekers of de neonicotinoïden (insecticiden, red.) nog terug te verwachten zijn, gaf Jansen aan van niet.

'Teelt naar China'

Jansen wilde ook weten of de telers oplossingen zien. 'Misschien dat de teelt wel naar een land als China verdwijnt', opperde een van de leden. 'Misschien dat kweker-broeiers het nog redden, maar bollen eet je nu eenmaal niet. De overheid heeft niets op met de teelt', vreesde een ander. Volgens de projectleider is het nog niet zo ver en hij riep de telers op mee te denken in De Groene Tulp. De studieclubleden hopen ondertussen dat er een 'tegengeluid' richting het kabinet komt. 'Bijvoorbeeld van de KAVB.'