9 september 2021 Meer nieuws

'Groene kennis moet worden gedigitaliseerd'

Greenport West-Holland en InnovationQuarter hebben de ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’, opgesteld. Belangrijkste conclusie is dat groene kennis gedigitaliseerd moet worden.  Op 8 september werd de visie overhandigd aan de Economic Board Zuid-Holland, EBZ.

De belangrijkste conclusies in de digitaliseringsvisie zijn dat door de digitale transformatie nieuwe verdienmodellen kunnen ontstaan en ketenverhoudingen flink kunnen veranderen. Het is belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust zijn, zodat ze erop in kunnen spelen. Daarnaast moeten er stappen wordt gezet in het digitaliseren van groene kennis.

Digitalisering sturen

Er wordt al veel gebruik gemaakt van digitale technologieën en is al veel informatie gedigitaliseerd in de glastuinbouw, zoals veilingbrieven, maar ook bedrijfsprocessen, zoals klimaatregeling. De ontwikkelingen staan niet stil. In de visie wordt gekeken wat de richting is van die ontwikkelingen en wordt gekeken hoe het tuinbouwcluster daarin kan sturen.

Drie niveaus

In de  ‘Digitaliseringsvisie Glastuinbouw’ worden drie niveaus van digitalisering onderscheiden. De eerste is het omzetten van informatie van een fysiek formaat naar een digitaal formaat. Daarin zijn niet veel ontwikkelingen meer te verwachten. Maar bij de andere twee niveaus - het inzetten van digitale informatie om bedrijfsprocessen in te richten en een fundamentele verandering van onder meer verdienmodellen, ketenprocessen en benodigde skills - wél. Dat laatste niveau betekent dat businessmodellen, keten- en bedrijfsprocessen fundamenteel veranderen door de inzet van technologische innovaties, zoals bijvoorbeeld Uber de taxisector veranderde.

Autonome teelt of autonome kas

Zo verwacht men nog veel van de autonome teelt of de autonome kas. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat groene kennis wordt gedigitaliseerd. Dat betekent dat de kennis van teeltdeskundigen moet vervat worden in computermodellen. De eerste stappen zijn hierin gezet, maar er moet nog veel meer gebeuren, stelt de visie. Met die gedigitaliseerde groene kennis zijn vervolgens nieuwe concepten mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering, waarbij telen op afstand, of teelt als een service mogelijk wordt gemaakt. Digitalisering is dan ook een belangrijke stap in de strategie Feeding and Greening the Mega-cities.

Voor de visie zijn onder andere interviews met deskundigen gehouden en interactieve sessies met ondernemers, zowel telers als toeleveranciers. Dit voorjaar is de visie al gepresenteerd aan regionale bestuurders. Nu is de publieksversie van de visie klaar. De visie is medegefinancierd door Provincie Zuid-Holland.

Fotobijschrift: De visie werd overhandigd door Jolanda Heistek (Greenport West-Holland) en Colinda de Beer (InnovationQuarter) aan Jaap Smit (voorzitter Economic Board Zuid-Holland, EBZ) en Maarten Tossings (voorzitter Taskforce Digitalisering EBZ).