13 oktober 2022 Meer nieuws

Groei verwacht in opwek zonne-energie

De opwek van zonne-energie zou eind dit jaar kunnen doorgroeien naar 17,6 GWp. Uitgaand van het elektriciteitsverbruik in 2021, zou dat neerkomen dat 12% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Nederland van zonne-energie komt.

Dit staat in de Monitor Zon-pv 2022 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks uitbrengt. Er staan cijfers in over 2021.

30 procent groei opgewekte zonne-energie

Het vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland groeide vorig jaar naar 14,4 GWp (gigawattpiek). Dat is een stijging van ruim 30 procent met 2020. De in 2021 opgewekte 14,4 GWp aan zonne-energie komt neer op ongeveer 48 miljoen zonnepanelen: dat is 32% meer dan in 2020. Een groot deel daarvan (8,6 GWp) komt uit grote projecten op daken met een vermogen van meer dan 15 kWp. Het andere deel (5,8 GWp) komt van kleinere projecten met minder vermogen.

Vorig jaar groeide het aantal geplaatste zonne-energie-installaties met 3,5 GWp aan vermogen. Een groot deel hiervan (2,1 GWp) met subsidie van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Dat is 93% van de grotere zonne-energie-installaties in Nederland.

In totaal werd in 2021 9,3% van de gebruikte elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Dat is 29% meer dan in 2020. In 2021 kwam een derde van het elektriciteitsverbruik uit duurzame bronnen: zon, wind en biomassa.

De overheid stimuleert de opwek van deze ‘hernieuwbare’ energie, onder meer door subsidies, zoals de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Het vermogen van niet gerealiseerde projecten (vrijval) binnen deze regeling bleef in 2021 bijna hetzelfde als het jaar daarvoor. Het niet realiseren van projecten komt voor doordat bijvoorbeeld dakconstructies niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook het niet kunnen aansluiten van nieuwe projecten op het overvolle elektriciteitsnet (netcongestie) is een reden.

Meer zonnepanelen door terugverdienen

Ook de kleinere installaties voor zonne-energie zijn in 2021 met bijna 40% gegroeid. Het gaat daarbij om zonnepanelen geplaatst door huishoudens en kleine bedrijven. Voor deze groep is de salderingsregeling belangrijk. Daarmee leveren huishoudens en kleine bedrijven de geproduceerde elektriciteit terug aan het elektriciteitsnet. Zij strepen dit op een later moment weg tegen hun verbruik; het salderen.