17 september 2021 Meer nieuws

Groei On the way to PlanetProof

Stichting Milieukeur (SMK) meldt dat het areaal plantaardige producten dat volgens de eisen van On the way to PlanetProof wordt geteeld met 8 procent is gegroeid naar 47.103 hectare ten opzichte van 2021. In totaal telt On the way to PlanetProof nu ruim 2.500 deelnemende bedrijven.

Er is nu een areaal van 94.000 hectare aan plantaardige producten en land voor melkkoeien. Er zijn nu ruim 1.800 gecertificeerde bedrijven in de plantaardige sector en 700 deelnemende melkveehouderijen. Onder sierteelt in kassen en groententeelt onder glas stijgt het areaal het snelst.

Relatief gering

De sierteelt onder glas groeide tot 290 hectare. Dat is een toename van 23 procent ten opzichte van 1 januari 2021. Het aantal bedrijven groeide met 33 procent, maar is met 40 volgens het keurmerk nog relatief gering. Verklaring voor de groei is waarschijnlijk de toename van het aantal gecertificeerde bloemisten aan het keurmerk de Barometer Duurzame Bloemist naar totaal 340 bedrijven. Deze bloemisten moeten voor hun certificaat duurzamere bloemen en planten inkopen. Het glasareaal groenten, fruit en kruiden steeg met 20 procent naar ruim 3.500 hectare. Het aantal bedrijven een certificaat steeg met 17 procent naar 576.

Ambitie: 90 procent gecertificeerd

Dit jaar publiceerde Tuinbranche Nederland haar rapport 'Ambitie gewasbescherming  in de sierteelt van de Nederlandse Tuinretail 4.0 2021-2023. Daarin is certificering een van de doelstellingen: ‘Het algemeen streven van Tuinbranche Nederland is om, in lijn met de Floriculture Sustainability Initiative doelstellingen, samen met de hele sector toe te werken naar 90 procent gecertificeerd in 2025. Tuinbranche Nederland stimuleert – behalve certificering voor MPS en GlobalGAP - On the way to PlanetProof, Productproof en Groenkeur – om IPM en verbeterprocessen bij de kweker te bevorderen. Retailorganisaties spannen zich in om klanten transparantie te bieden en naar hen te communiceren over milieucertificering’, staat in het rapport vanTuinbranche Nederland.