16 maart 2020 Meer nieuws

Greenports: 'Tuinbouw in nood'

De hele tuinbouwsector is in acute nood, stelt Greenports Nederland bij het overleg met de betrokken ministeries. De schade voor de komende twee maanden wordt geraamd op 5 miljard euro.

'De cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed is abrupt verstoord door vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten', meldt Greenports Nederland, waarin de tuinbouw van voeding tot sierteelt is vertegenwoordigd. Oorzaak is het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om verspreiding in te dammen.

'Niet het loodje leggen'

De tuinbouw inventariseert welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten. De schade voor de komende twee maanden wordt geschat op 5 miljard euro. De overheid en de banken worden gevraagd te voorkomen dat 'in de kern gezonde bedrijven niet het loodje leggen.' 

Snel herstel en noodfonds nodig

Ook is volgens de tuinbouw snel herstel van het logistieke proces nodig, ook om in andere werelddelen de voedselproductie veilig te stellen. 'De sector werkt zelf aan een arbeidspool om te voorkomen dat in Nederland gebrek aan arbeidskrachten bij teelt, oogst en verwerking de nood nóg groter en langduriger maakt.' Voor de middellange termijn maakt de sector aanspraak op het noodfonds dat minister Wopke Hoekstra van Financiën  vorige week aankondigde.

'Drama voor ondernemers'

"Er is begrip voor maatregelen die verspreiding van het Coronavirus indammen. Gezondheid heeft de hoogste prioriteit; ons product draagt daar juist aan bij. De productie is echter niet zo maar te stoppen. Kosten zijn gemaakt, inkomsten vallen plots weg. Het is een drama voor de ondernemers", zegt Jaap Bond, voorzitter van het crisisteam van de tuinbouw dat bij Greenports Nederland is ondergebracht.

Ondernemers helpen

Met Anthos, LTO en veiling Royal Flora Holland en het Groenten en Fruit Huis wordt in kaart gebracht hoe groot de problemen op de lange termijn zijn. Tekort aan arbeidskrachten, onzekere voedselproductie kunnen de sector volgens Bond nog blijven achtervolgen. "Dat zijn de langetermijnzaken, maar nu moeten we zo snel mogelijk duidelijk maken hoe ondernemers aanspraak kunnen maken op het noodfonds, wanneer ze wat moeten doen en bij welk loket. Die informatie moeten ze hebben."  

Rijk flexibel

Ondertussen moet de overheid flexibel zijn met wet- en regelgeving, suggereert Bond. "Als alles straks weer start, bestaat bijvoorbeeld de kans dat de arbeidstijdenwet wordt overschreden door overwerk. Ook hopen we dat het overheid zich inzet voor de garantie van vervoer van uitgangsmateriaal naar het buitenland. Dat is essentieel voor de groenteteelt en het meeste materiaal komt hier vandaan."