1 april 2020 Meer nieuws

Greenport wil overschotten voor onderzoek

Tuinbouworganisatie Greenport West-Holland roept telers op de te vernietigen partijen bloemen, planten en bollen aan te melden, zodat het materiaal gebruikt kan worden voor onderzoek naar plantinhoudstoffen.

Greenport West-Nederland en laboratorium VARTA van kwekerij Gova in Nijmegen werken samen in het programma Biobased Greenport West-Holland. Willem Kemmers, projectleider van Biobased Greenport West-Holland: "We zijn al enkele jaren bezig met het opzetten van verwaarden van reststromen. Dat begrip heeft door de coronacrisis een andere invulling gekregen. Samen met SIGN, Royal FloraHolland en Green Chemistry Campus zijn we half maart gaan inventariseren welke gewassen nu vernietigd worden, en welke telers willen meewerken om een betere bestemming voor die producten te vinden. Vervolgens gaan we onderzoeken welke plantinhoudstoffen nog gebruikt kunnen worden uit de producten die vernietigd zouden worden."

Olie, geur- en kleurstoffen

Het gaat bij het onderzoek dus om relatief eenvoudig te oogsten plantinhoudstoffen, dus onderdelen van de gewassen of de vruchten die een andere toepassing kunnen krijgen. Voorbeelden daarvan zijn stoffen zoals etherische olie, geur- of kleurstoffen, of die gebruikt kunnen worden in de bouw of medische sector. Hiervoor is meer kennis nodig over de plantinhoudstoffen van producten die momenteel 'over' zijn. "Op basis daarvan kan gekeken worden of de afnemers waar we nu al contact mee hebben hier een bestemming voor hebben, of dat we andere afnemers moeten benaderen. Uiteindelijk is het doel om, na deze acute situatie, ook op langere termijn, verdienmodellen te ontwikkelen voor ‘bij-producten’ uit de tuinbouw."

Telers gezocht

Om deze mogelijkheden te onderzoeken, wordt nu gezocht naar financiers van dit praktijkgericht onderzoek. Ook zijn de partijen nog steeds op zoek naar telers die nu, maar ook normaal gesproken, producten over hebben en ter beschikking willen stellen. Geïnteresseerde telers kunnen hier terecht, of een mail sturen naar biobased@greenportwestholland.nl.