11 april 2018 Meer nieuws

Greenport West-Holland presenteert toekomstvisie

Greenport West-Holland presenteerde op 9 april de Roadmap Next Economy Greenport. Dit document geeft richting aan de toekomst. Het beschrijft streefbeelden voor de Greenport in 2050 en de transitiepaden daar naartoe tussen nu en 2030.

Geen blauwdruk, maar richtingwijzer

De Roadmap geeft een toekomstvisie en beschrijft langs welke paden op de korte en lange termijn het tij kan worden gekeerd. Het gaat hierbij niet om een blauwdruk, maar om een richtingwijzer, benadrukken de initiatiefnemers. Het complete rapport is te vinden op de website.

Aanleiding voor het rapport

Ontwikkelingen zoals de toenemende internationale concurrentie, de druk op de prijzen tegenover smalle marges zijn aanleiding geweest voor het rapport. Deze situatie vraagt om een transitie naar een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap en een nieuwe vorm van samenwerken, vinden de initiatiefnemers.

De totstandkoming

De Roadmap kwam tot stand tijdens een aantal Arenasessies met ondernemers en experts van binnen en buiten de sector, onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT). Initiatiefnemers voor de Roadmap zijn Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland. In dit proces staat het tuinbouwcluster centraal, alsmede de cross-overs naar andere sectoren als de haven, gezondheidszorg en bebouwde omgeving.