12 april 2018 Meer nieuws

Greenport West-Holland formuleert ‘waterambitie’

Greenport West-Holland heeft vrijdag 6 april zijn ‘Waterambitie’ voor de komende jaren gepresenteerd. Doel van de ambitie is de verschillende partners binnen de Greenport - ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden - samen te laten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit.

Toekomstbeeld over water in de tuinbouw

De Waterambitie bestaat uit een toekomstbeeld op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit, met daarbij een aantal ambities per onderdeel van het tuinbouwcluster. Zo kunnen bedrijven en overheden werken aan de beschikbaarheid van zoet water en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan innovatie en bewustzijn bij onder meer jongeren.

De Waterambitie is te vinden op de website van Greenport West-Holland.