25 juni 2019 Meer nieuws

Greenport West-Holland en HOT stimuleren herstructurering

Greenport West-Holland en Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel is de herstructurering van tuinbouwgebieden in de Greenport te versnellen.

Ontwikkelingsbedrijf HOT initieert en stimuleert sinds 2016 herstructurerings- en moderniseringsinitiatieven in de gemeente Westland en wil dit ook in andere regio’s van de Greenport West-Holland oppakken. HOT richt zich daarbij op de modernisering van verouderde glastuinbouwgebieden. Recent zijn in Oostland de eerste locaties geïnventariseerd.

Daarnaast zet het ontwikkelingsbedrijf zich in om, samen met overheden en ondernemingen, fysieke en juridische belemmeringen weg te nemen. Hiervoor zal Greenport West-Holland zijn netwerk betrekken bij de herstructurering. Coen Meijeraan, bestuurslid Greenport West-Holland: “HOT speelt een zeer positieve rol in de noodzakelijke modernisering van de glastopstanden. Vanuit Greenport West-Holland willen wij dit graag ondersteunen.”

Regionaal tuinbouwcluster

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Ontwikkelingsbedrijf HOT is voortgekomen uit Coalitie HOT, dat de herstructurering, modernisering en ontwikkeling van de glastuinbouwsector breed ondersteunt. De doelstellingen van beide organisaties liggen dus in elkaars verlengde.

Op de foto: Coen Meijeraan (Greenport West-Holland, links) en Rob van den Ende (Ontwikkelbedrijf HOT).

Foto: Greenport West-Holland/Rolf van Koppen