25 mei 2021 Meer nieuws

Greenport Duin- en Bollenstreek: klimaatneutraal in 2040

De Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een stevige ambitie: Klimaatneutraal in 2040. Wat begon met een sector breed gedragen visie is uitgewerkt tot het programma Klimaatneutraal 2040 waarin de Greenport met de sector wil werken aan het realiseren van hun ambitie.

“Onze Greenport staat, net als de andere Greenports in Nederland, voor een enorme uitdaging: Klimaatneutraal in 2040. Dat hebben de Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord”, laat Greenport Duin- en Bollenstreek weten.

Niet alleen

“Ondernemers in onze regio nemen de verantwoordelijkheid nu al op zich om verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Dit laat zien dat het ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Maar om echt Klimaatneutraal te worden moeten we nieuwe samenwerkingen gaan bouwen. We moeten aansluiten bij aardwarmte-initiatieven in de regio, we moeten onze eigen groenstromen weer om gaan zetten in groengas, CO2 en warmte en dat kunnen de ondernemers niet alleen”, aldus Greenport Duin- en Bollenstreek.

Impact creëren in elke tak van de sector

Volgens de Greenport Duin- en Bollenstreek kan er meer impact gemaakt worden door synergie te zoeken tussen de verschillende duurzaamheidsactiviteiten en projecten. Het programma Klimaatneutraal 2040 richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel.

Projecten die nu op de rol staan gaan over waterstof, warmte uitwisseling en energiebesparing. Lees hier meer.

Initiatieven versnellen

Om klimaatneutraal te zijn in 2040 gaat de Greenport Duin- en Bollenstreek projecten aanjagen om bestaande initiatieven te versnellen. Daarnaast ondersteunen ze overheden, maken inzichtelijk wat ondernemers al hebben bereikt en werken projectmatig aan het organiseren van de energievraag.