22 april 2022 Meer nieuws

Greenport breidt uit: Noord

Greenport Noord wordt 10 mei opgericht. Friesland, Groningen en Drenthe hebben dan ook een eigen regionale netwerkorganisatie. Een bestuur en een programmamanager ontbreken nog.

Inmiddels hebben 95 bedrijven en organisaties uit de noordelijke tuinbouwketen aansluiting gezocht bij Greenport Noord in oprichting. Behalve om ondernemers uit de glastuinbouw, bollenteelt, fruit- en boomteelt zijn regionale overheden en partijen uit de agribusiness, het groene onderwijs en kennisinstellingen aangesloten. De partners werken vanuit één agenda samen aan zaken als de energietransitie, een beter vestigingsklimaat, huisvesting van arbeidsmigranten, ruimtelijke ordening, innovatieprojecten en het faciliteren van ondernemers bij verduurzaming.

'Kansen verzilveren'

Komkommerteler Inge Bergsma-De Vries in Erica is een van de initiatiefnemers. "De tuinbouw is in Nederland groot geworden door samenwerking. In het Noorden speelt het ontbreken van een goed netwerk ons parten, omdat we niet goed kunnen laten zien welk potentieel we in huis hebben. Terwijl het Noorden genoeg mooie, gezonde tuinbouwbedrijven telt met jonge ondernemers aan het stuur die hier nog vele kansen willen verzilveren."

Aansluiten

Met de Greenportstatus krijgt de tuinbouw in het Noorden één aanspreekpunt. De eerste stap is de oprichting van een bestuur en het aantrekken van een programmamanager. De initiatiefnemers roepen iedereen uit de Noordelijke tuinbouwketen op om zich ook aan te sluiten. Via een enquête zijn de telers en andere partners gevraagd welke thema’s zij belangrijk vinden en aan wat voor projecten zij willen deelnemen. Aan telers werd ook de vraag gesteld welke toekomstplannen zij voor hun bedrijf hebben. Dat wordt de basis voor het takenpakket van Greenport Noord.

Samenwerking belangrijk

Greenport Noord is de achtste Greenport in Nederland. Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland onderschrijft het grote belang van samenwerking: "Niet alleen tussen ondernemers in de noordelijke regio’s onderling, maar vooral met overheden, onderwijs en onderzoek. Een greenport is daar het uitgelezen instrument voor. Dat hebben greenports in andere delen van het land de afgelopen jaren al aangetoond, onder meer op het thema Energie. Ik wens alle betrokken partijen veel wijsheid en daadkracht toe om ook van Greenport Noord een succes te maken."

Start

De startbijeenkomst van Greenport Noord vindt plaats op 10 mei vanaf 14.00 uur in het gebouw van bloemenveiling FloraHolland in Eelde. Sprekers zijn Bom-Lemstra en Gedeputeerde Henk Jumelet van provincie Drenthe. Tijdens de bijeenkomst worden ook de uitkomsten van de enquête gedeeld.