20 januari 2020 Meer nieuws

Gratis werkgeversbijeenkomsten voor telers

De Werkgeverslijn land- en tuibouw houdt in februari en maart werkgeversbijeenkomsten die gratis toegankelijk zijn voor agrarische werkgevers.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans: welke actiepunten moet u als werkgever oppakken nu de wet is ingegaan per 1 januari 2020?
  • Agrarische cao-onderhandelingen: wat is de laatste stand van zaken en wat betekent dit voor uw bedrijf?
  • Certificering huisvesting arbeidsmigranten: laat u informeren over hoe u door middel van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen huisvestingskosten weer kunt inhouden via de loonstrook.
  • Overig werkgeversnieuws: zoals de cafetariaregeling en de wijzigingen in de BPL pensioenregeling.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het land. Meer informatie en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van de Werkgeverslijn