7 juni 2021 Meer nieuws

GOM wint 1 ha bollengrond in 2020

In het afgelopen jaar heeft Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) onder meer 0,9 ha nieuw bollenteeltareaal gerealiseerd en 1 ha verrommeling opgeruimd. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2020 dat vorige week werd gepubliceerd.

De hoeveelheid bollengrond is sinds GOM in 2010 begon toegenomen met 16,6 ha. In diezelfde periode is in het buitengebied ruim 31 ha aan verouderde bedrijfsbebouwing en bouwmogelijkheden ‘opgeruimd’.

Ruimtelijk beleid

GOM stelt dat het intergemeentelijke, ruimtelijk beleid voor het buitengebied succesvol is. De verstedelijking is effectief een halt toegeroepen. Het teeltcomplex en het karakter van de Bollenstreek zijn behouden en het landschap is op veel locaties opener geworden. Er is een aanzienlijke hoeveelheid opstallen geruimd. Stabiel ruimtelijk beleid is volgens GOM nodig om ook de komende jaren effectief door te kunnen gaan met de herstructurering. De ontwikkelingsmaatschappij hoopt dat dit verdere grondspeculatie voorkomen.