17 juni 2022 Meer nieuws

GOM vreest vertraging aanpak Duin- en Bollenstreek

De herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek vertraagt, verwacht de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) in haar jaarverslag over 2021. Oorzaak is de evaluatie van de structuurvisie voor het gebied door de gemeenten. GOM staat daardoor stil.

De gemeenten hebben een gezamenlijke Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Die wordt tegen het licht gehouden en GOM maakt daarom noodgedwongen een pas op de plaats. ‘Het uitblijven van planologische medewerking aan locaties voor Greenportwoningen zet de bekostiging van de herstructurering onder druk. Door het onzekere toekomstperspectief heeft GOM haar herstructureringsproductie moeten afbouwen, investeringen moeten verminderen en de organisatie moeten afschalen.’

'Bescheiden'

In het jaarverslag noemt GOM de productie over 2021 ‘bescheiden’ en de organisatie verwacht dat dit het beeld voor de komende jaren blijft.  In 2021 zijn het Bulb Trade Park en de woningbouwcluster Abeelenpark afgerond en is de bouw van de Greenportwoningbouwcluster Mezenlaan in Rijnsburg begonnen. Er is 1,5 ha nieuw bollenteeltareaal bijgekomen en 2,4 ha aan bedrijfsopstallen en onderliggende bouwvlakken opgeruimd. GOM heeft in 2021 nieuwe contracten gesloten voor 10 Greenportwoningen, 0,65 ha nieuw te produceren bollengrond en ruim 1 ha open graslandschap.

'Sleuteljaar'

GOM ziet 2022 als een ‘sleuteljaar’, omdat duidelijk wordt wat de gemeenten willen in het gebied en omdat keuzes gemaakt moeten worden in het glastuinbouwreconstructieproject Trappenberg-Kloosterschuur. Dat is volgens GOM in de bestaande opzet niet meer financieel verantwoord te realiseren. Met de gemeente Katwijk wordt gesproken over de toekomst van het project.

Moderniseren

GOM is opgericht in 2010. De Greenportgemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder. GOM heeft als taak het ruimtelijk herstructureren en moderniseren van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek.