14 juni 2019 Meer nieuws

GMN test vuurmiddelen natuurlijk oorsprong

GMN in liet donderdagmiddag in Voorhout de proeven zien met middelen van natuurlijke oorsprong om vuur in hyacint, narcis en tulp te voorkomen. De resultaten tot zo ver vallen adviseur Paul Duindam van GMN niet tegen. "Het is ook geen vuurjaar", nuanceert hij.

De eerste indruk bij een blik op de proefvelden is dat de blokjes die met een regulier spuitschema met chemische middelen zijn behandeld er het florissantst bij staan. "Tot een week geleden zag je helemaal geen verschil met de andere behandelingen", zegt Duindam (links op de foto) tijdens de rondgang langs de proeven. Dat, plus de lage vuurdruk, maken het lastig om nu al vooruit te lopen op de resultaten. 

Proeven met preparaten

Het is het tweede jaar dat GMN deze proeven doet. Naar aanleiding van het eerste jaar zijn de proeven aangepast. Nieuw zijn onder meer de deelname van Koppert met drie stoffen en de biofungicide Toreda van BASF. Ook mangaanmiddel Hu-man ligt in de proef. Duindam: "Behalve Toreda testen we ook een ander bacteriepreparaat tegen vuur. De werking is vergelijkbaar, verdringing van de vuurschimmel op het blad. Groot verschil is dat Toreda na de bloei, bij hogere temperaturen te gebruiken is. Het andere preparaat zou ook bij lagere temperaturen moeten werken." Toreda heeft sinds dit jaar een toelating, het andere preparaat is niet toegelaten.

Opbrengst meten

De medewerkers van GMN gaan binnenkort een opbrengstmeting van iedere proef doen, om te bekijken wat de 'ondergrondse effecten' zijn. "Als we naar het gewas kijken, kun je stellen dat het met minder chemie kan", loopt Duindam voorzichtig vooruit. "Het vergt alleen een preventievere aanpak en een veel intensievere controle van het gewas. Daarbij blijft het zeer wenselijk om een chemisch middel als bijvoorbeeld Rudis op de plank te houden, zodat ingrijpen mogelijk blijft. Curatieve aanpak met groene middelen lukt voorlopig nog niet."

Belangstelling in de Zuid

Ondanks het slechte weer bekeek toch een aantal kwekers de proeven naast de vestiging van GMN. GMN merkt dat in de Zuid belangstelling is voor proeven met groene middelen. Verschillende kwekers die het veld bezochten, hebben ook al ervaring met niet-chemische bestrijding. Zo werden ervaringen gedeeld over het gebruik van UV bij het dompelen en het spuiten van mangaan.