27 augustus 2019 Meer nieuws

Glastuinbouw positief, rest in mineur

De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 5 punten gedaald naar 10 punten. Die daling is niet aan de glastuinbouw te wijten. Daar was het vertrouwen in de onderneming juist hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Een dergelijk sterke daling kwam volgens Wageningen Economic Research begin 2016 voor het laatst voor. Met name varkenshouders, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders zijn verantwoordelijk voor de daling van het vertrouwen in de onderneming. De index komt voort uit de stemmingsindex, die de huidige situatie op land- en tuinbouwbedrijven weergeeft en de index die de economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar kwantificeert.

Akkerbouw in mineur

De stemmingsindex is in het tweede kwartaal van 2019 met 4 punten gedaald naar 18,4. Vooral akkerbouwers zijn minder positief dan in het eerste kwartaal van 2019. De index daalde hier 12 punten. Onder vollegrondstuinders en melkveehouders daalde de stemmingsindex met 8 punten. Ook de varkenshouders waren minder tevreden (-5 punten). De glastuinders en pluimveehouders waren iets positiever en hebben momenteel de hoogste stemmingsindex.

Sterk verdeeld over toekomst

Boeren en tuinders zijn sterk verdeeld over de verwachtingen voor de toekomst, vergeleken met het vorige kwartaal. De index daalde met 6 punten en staat nu net boven de 2 punten. Dat is dicht bij het nulpunt, hetgeen zegt dat bijna evenveel ondernemers positief zijn over hun bedrijfsvoering als negatief.

Glastuinbouw positiever

De index voor de middellange termijn was alleen in het laatste kwartaal van 2014 lager. Opvallend is dat de glastuinders en de akkerbouwers op deze termijn positiever zijn dan de varkenshouders. Die groep was in het eerste kwartaal nog sterk positief over hun situatie op middellange termijn. Ook pluimveehouders waren sterk negatiever. In deze sector zijn er nu meer ondernemers negatief dan positief over hun bedrijfssituatie op middellange termijn. Ook voor opengrondstuinbouw en melkveehouders daalde de index.