18 juni 2021 Meer nieuws

Glastuinbouw Nederland wil trotse werkgevers

Glastuinbouw Nederland heeft 18 juni, de campagne ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’ gelanceerd. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van werkgevers richting hun (internationale) medewerkers staan daarin centraal.

Het initiatief is gericht op ondernemers met als doel hen nog bewuster te maken van de verantwoordelijkheden die zij hebben richting hun internationale werknemers. 

Centraal platform

De website ‘trotsewerkgeversinde kas.nl’ wordt het centrale platform. Glastuinbouw Nederland wil de ondernemersorganisatie zijn van bedrijven die hun medewerkers net zoveel aandacht geven als hun gewas. “Het is een gegeven dat internationale werknemers noodzakelijk zijn voor de glastuinbouw. Dat feit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, waar ondernemers zich terdege van bewust moeten zijn”, benadrukt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Flexwerk essentieel

Daarnaast is de campagne een duidelijk signaal naar de politiek. “De overheid mag eisen dat teeltbedrijven goed omgaan met hun medewerkers. Anderzijds verwachten we van de overheid dat wordt toegezien op misstanden en overtreders worden aangepakt. Ook moeten overheden, politiek en SER beseffen dat de inzet van internationale werknemers voor een belangrijk deel is gestoeld op de seizoensarbeid op teeltbedrijven. Flexwerk is en blijft een kenmerk van de glastuinbouw”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.