18 april 2019 Meer nieuws

Glastuinbouw Nederland komt met plan voor dit jaar

Glastuinbouw Nederland, de landelijke sectorale belangenbehartigingsvereniging voor de glastuinbouw heeft haar jaarplan 2019 gepubliceerd. Hierin staan de doelstellingen per thema beschreven.

Het gaat om de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Het jaarplan staat online op de site van Glastuinbouw Nederland.

In Glastuinbouw Nederland werken het voormalige LTO Glaskracht Nederland samen met LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Nederland voor de intersectorale en internationale belangenbehartiging. De vereniging Glastuinbouw Nederland heeft een nieuwe bestuur en een ledenraad aangesteld, die de zeven regio’s vertegenwoordigen.

Glastuinbouw Nederland wil meer invloed en betrokkenheid van de leden. Daarom wordt bij nieuwe strategische beleidszaken de mening van leden gevraagd via een online consultatie.