12 augustus 2022 Meer nieuws

Glastuinbouw komt met acties tegen gascrisis

Glastuinbouw Nederland kondigt publieksvriendelijke acties aan voor dit najaar, om de urgentie rond de gascrisis duidelijk te maken. De organisatie ziet te weinig gebeuren om de economisch rampzalige gevolgen van de zich voltrekkende energiecrisis tegen te gaan.

Het overige bedrijfsleven, noch het brede publiek, noch de politiek lijkt volgens de standsorganisatie te beseffen wat veel glastuinders allang in de portemonnee voelen.  Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland rekent het belang van actie voor de Nederlandse economie voor. "We gebruiken in Nederland in een gemiddeld jaar 40 miljard kuub gas. Tot een jaar geleden betaalden we daar met elkaar 8 miljard euro voor. Met de huidige gasprijs liggen die kosten echter tien keer zo hoog. Een verschil van 72 miljard; dat is een economische dreun die echt niet alleen de glastuinbouw raakt. Die raakt ons allemaal."

Aansluiten

Bom-Lemstra noemt het van groot belang dat andere bedrijfstakken zich aansluiten bij de signalen van de glastuinbouw richting overheid. Driekwart jaar geleden voorspelde Rabobank al dat 40 procent van de glastuinbouwbedrijven in financiële problemen komt als de situatie niet verbetert. "En die verbetering voorzie ik op korte termijn niet."

'Mengelmoes'

Concrete plannen zijn er nog niet. Afgelopen maandag brainstormde Glastuinbouw Nederland met ondernemers en organisaties. Ideeën die daaruit zijn voortgekomen worden nu besproken met een reclamebureau, zegt woordvoerder Roger Abbenhuijs tegen Vakblad voor de Bloemisterij. "Het is niet zeker of die worden doorgezet. Het kan een mengelmoes worden van meerdere ideeën, of iets totaal anders."

Geen wegblokkades

Het worden in elk geval geen wegblokkades of andere vormen van overlast. De publieksvriendelijke acties zullen eerder lijken op informatie en producten uitdelen of langsgaan bij glastuinbouwbedrijven. "We willen het misverstand voorkomen dat dit hoort bij de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. Onze acties hebben een andere boodschap en andere belangen."

Reces achter de rug

De acties vinden plaats vanaf begin september, wanneer het zomerreces in de politiek achter de rug is. Glastuinbouw Nederland wil met de boodschap aanhaken op themadagen- en weken, zoals Duurzame Dinsdag op 6 september en de Dutch Food Week van 8 tot en met 15 oktober.