5 augustus 2020 Meer nieuws

Glastuinbouw en Stigas tegen extra controle coronalijst

De Inspectie Sociale Zaken en Welzijn wil dat glastuinbouwbedrijven hun coronacontrolelijsten laten nakijken door Stigas, om te zien of alles klopt. Daar zijn bedrijfsbezoeken voor nodig. Glastuinbouw Nederland ziet dat niet zitten.

Volgens Glastuinbouw Nederland kost de extra controle de ondernemer extra geld en nemen de administratieve lasten toe. De Inspectie SWZ ziet de coronachecklist niet als onderdeel van de erkende branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) van Stigas. De aanvulling met coronagegevens valt buiten de erkenning en daarom moeten een gecertificeerde bedrijfsarts of kerndeskundige de lijst toetsen, redeneert de inspectie.

'Aanslag op capaciteit'

Zowel Glastuinbouw Nederland en Stigas is het oneens met de inspectie, omdat de coronachecklist gebaseerd is op de Algemene handreiking COVID-19, die door de Sociaal Economische Raad (SER) is opgesteld. ‘Toetsingen die moeten worden uitgevoerd door de kerndeskundigen van Stigas, leiden tot extra kosten voor bedrijven. Daarnaast vraagt toetsing binnen 4 weken een aanslag op de capaciteit van Stigas die daar momenteel niet op is ingericht’, laten de organisaties weten. Bij de komende toetsingen van een RI&E wordt toetsing van de coronachecklist wel meegenomen.

Snel actie

Glastuinbouw Nederland overlegt met de andere werkgeversorganisaties en vakbonden om snel te reageren op de eis van de inspectie. Ook moet de coronachecklist zo spoedig mogelijk onderdeel worden van de branche-erkende RIE en worden opgenomen in de arbo-catalogus, meent de branche-organisatie.