15 november 2022 Meer nieuws

Gigantische stijging transportkosten elektriciteit

Boeren en tuinders worden per 2023 geconfronteerd met een enorme kostenstijging voor transportkosten voor elektriciteit. Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting is dit gemiddeld 52%. LTO Noord maakt zich ernstig zorgen over deze extra harde klap in kosten.

De kostenstijging transporten elektriciteit betekent voor een kleine akkerbouwer duizenden euro’s per jaar. Voor grote tuinders kan het gaan om tienduizenden euro’s per jaar. Volgens Nico Verduin, bestuurder bij LTO Noord, zijn deze hogere transportkosten een extra harde klap. “Het ACM moet de tariefstijging nog goedkeuren. Boeren en tuinders zijn al geconfronteerd met grote kostenstijgingen. Stroom en gas is fors duurder geworden.” LTO Noord roept de overheid op om deze kostenstijging voor transport tegen te houden.

Zo krijgt een biologisch akkerbouwbedrijf in Herkingen te maken met een tariefstijging voor energietransport van 5000 euro. De betreffende akkerbouwer: “Ik heb geen idee waarom het zoveel duurder wordt. Voor energie begrijp ik dat nog wel, maar voor transport? Je voelt je ook heel machteloos, omdat deze aanbieders een monopoliepositie hebben. Ik hoop echt dat het ACM hier iets aan kan doen. Anders gaat onze kostprijs weer omhoog”, aldus de akkerbouwer. 

Breder dan landbouw

Niet alleen de land- en tuinbouw wordt geraakt door deze kostenstijging. Ook andere ondernemers, zoals bakkers en wasserettes worden hard geraakt. Zelfs de normale consument heeft te maken met een stijging. Voor hen stijgen de gemiddelde jaarlijkse kosten van 397 euro naar 513 euro in 2023. Een toename van meer dan 100 euro.