5 februari 2019 Meer nieuws

Gezocht: alternatieven voor plastic verpakkingen

De agrarische sector gebruikt nog veel plastic, onder meer voor verpakkingen. Een groot deel daarvan kan vervangen worden door verpakkingen van andere materialen. Maar soms zorgt plastic wél voor de minste milieubelasting. Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘Minder Plastic, meer business in de Greenport-keten’ in het World Horti Center in Naaldwijk.

‘Nederland is gidsland’

Directeur Freek van Eijk van Nederland Circulair liet zien hoe groot de afhankelijkheid van plastic is en welke gevolgen dat heeft op natuur en milieu. “Slimme oplossingen om die afhankelijkheid te beperken, zijn er voldoende”, aldus Van Eijk. Van het delen van producten tot slim hergebruik. “Nederland is hierin gidsland.”

Alternatieven voor plastic

De bijeenkomst bestond – na het plenaire deel – uit zes workshops over drie thema’s: 'Plastics in de Groente en Fruit Keten', 'Plastics in de Bloemen en Planten keten' en 'Plastics in het teeltsysteem'. Per tafel werd gediscussieerd over alternatieven voor plastic. Zijn er bijvoorbeeld andere oplossingen voor plastic kratten voor bloembollen of voor gewastouwtjes?

Tijdens die discussies bleek dat alternatieven niet per se beter zijn. Hergebruik van plastic kan soms zorgen voor een lagere milieubelasting, op voorwaarde dat het volledig wordt gerecycled. Hergebruik van plastic of van alternatieven werkt echter vooral goed als de reststromen zuiver zijn: deze hebben de meeste waarde in een circulaire economie.

Per situatie beoordelen

De algemene conclusie was dat er niet één goede oplossing is: per situatie moet beoordeeld worden of plastic kan worden weggelaten, verminderd of vervangen door alternatieven.

De bijeenkomst op 21 januari werd georganiseerd door Greenport West-Holland, gemeente Westland en Nederland Circulair en trok circa zeventig deelnemers.