10 april 2020 Meer nieuws

Gewasbeschermingsgids bomen en vaste planten

Volgende week verschijnt de nieuwe Gewasbeschermingsgids voor Boomteelt en Vasteplantenteelt 2020 van Delphy. Daarbij hoort ook de app ‘Delphy GWB Gids 2020’ en een nieuwsbrief die wijzigingen meldt.

In de gids staan adviezen en middelenoverzichten met informatie over de werking, maximale doseringen, maximale aantal toepassingen, effecten op natuurlijke vijanden, milieu en driftbeperkingen.

Bestellen

De gids is voor € 95 (excl. btw, incl. verzendkosten binnen Nederland) te bestellen op de website van Delphy.