14 maart 2019 Meer nieuws

'Gewasbescherming verder beperken'

In de Tweede Kamer gingen donderdag tijdens het debat met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid stemmen op om gewasbeschermingsmiddelen gebruik verder te beperken. Er is namelijk zorg over de insectensterfte. De lelieteelt kwam daarin specifiek aan bod, naar aanleiding van het onderzoek naar de stoffen in de omgeving van Westerveld, dat vorige week naar buiten kwam.

Onderzoeken waaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de insecten, waren aanleiding om met Schouten in debat te gaan. De partijen in de Kamer vinden het zorgelijk dat de stand van de insecten achteruitgaat. Over de oorzaken en de oplossingen lopen de meningen uiteen. "Ik voel de urgentie en de verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan", zei minister Schouten. Ze wil met alle betrokkenen proberen de teruggang te stoppen.

'Oorzaak landbouw'

Volgens kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) ligt de belangrijkste oorzaak in de landbouw. Er is te veel landbouw en te veel mest, en er wordt te veel landbouwgif gebruikt, stelde ze in het debat. Dat ziet Jaco Geurts (CDA) anders. Volgens hem gaat de aanleg van meer wegen, woningen en industrieterreinen ten koste van de insecten en de biodiversiteit.

'Beloon boeren' 

"We kunnen niet om de landbouw heen", vond Frank Futselaar (SP). Ook Tjeerd de Groot (D66) meende dat de landbouwmethoden 'zeker mede een oorzaak' zijn. Hij pleit voor kleine stappen, maar William Moorlach (PvdA) wil juist grote stappen om de situatie snel te verbeteren. "Beloon boeren als ze zich inzetten voor biodiversiteit", opperde Carla Dik (ChristenUnie).

Belangen

De kamer sprak waardering uit voor het samenwerkingsverband van wetenschappers, boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en financiers in het Deltaplan Biodiversiteit, om de natuur in Nederland rijker en gevarieerder te maken. Volgens Esther Ouwehand (PvdD) is die samenwerking juist het probleem. Belangen van boeren wegen volgens haar te zwaar. Ze riep de minister op niet langer te wachten op 'samenwerkingen waar geen enkele verplichting uit voortvloeit'.

Beperken

Met name Moorlach en Futselaar maakten zich zorgen over de lelieteelt, omdat daar volgens de kamerleden veel gewasbeschermingsmiddelen voor worden gebruikt. Die komen in huizen van omwonenden en in de natuur, betoogden ze, verwijzend naar het onderzoek in Westerveld. Ze wilden dat de minister het middelengebruik aan banden legt. Op 24 april praat Schouten daar met de Kamer verder over in een debat over gewasbescherming. Over de moties die donderdag zijn ingediend, zoals over het beperken van middelengebruik en bevriezing van het bloembollenareaal wordt 19 maart gestemd.

Lees ook de moties die donderdag zijn ingediend, onder te behandelen zaken bij het debat over insectensterfte.