25 april 2019 Meer nieuws

‘Gevolgen droogte kunnen eerder optreden’

Het voorjaar is droog begonnen. Na enkele natte weken in maart is in april niet veel regen gevallen. Tot nu toe levert dit geen grote problemen op, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in haar Droogtemonitor. Wel kunnen de gevolgen van droogte dit jaar eerder  optreden.

Door de droogte van 2018 is de situatie begin 2019 minder goed dan gebruikelijk. De waterbeheerders anticiperen regionaal en landelijk om de beschikbaarheid van zoetwater zo groot mogelijk te houden.

Water zoveel mogelijk vasthouden

In het oosten en zuiden van Nederland, waar de grondwaterstand in de winter nog niet volledig was hersteld, wordt het water dat er is zoveel mogelijk vastgehouden. In laag Nederland wordt waar nodig extra water aangevoerd. Het IJsselmeer wordt op voldoende hoog peil gehouden.

De komende week wordt neerslag verwacht, ook in de omringende landen. De aanvoer van water door de Rijn is relatief laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende om in de vraag te voorzien. De aanvoer door de Maas is normaal.

Grondwaterstand laag

In hoger gelegen zandgebieden, zoals op de Veluwe, De Utrechtse Heuvelrug, Noord-Brabant en in hooggelegen gebieden in het oosten en noorden van het land is de grondwaterstand momenteel laag voor de maand april. In lager gelegen delen van het land is de grondwaterstand gemiddeld of lager dan gemiddeld. Een en ander is deels nog een gevolg van de droogte in 2018 en deels van de relatief droge aprilmaand.

Eén beregeningsverbod

Er is één waterschap dat op beperkte schaal beregeningsverboden heeft afgekondigd sinds 1 april. Waterschap de Dommel heeft een tijdelijk onttrekkingsverbod voor grondwater afgekondigd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens.

De volgende droogtemonitor verschijnt op 7 mei.

Lees de volledige Droogtemonitor van 24 april op de website van Rijkswaterstaat.