29 oktober 2021 Meer nieuws

Gerard Top nieuwe Coördinator Effectief Middelenpakket

Gerard Top begint 1 december 2021 bij de KAVB als Coördinator Effectief Middelenpakket (Cemp) voor de bloembollensector. Hij volgt Peter Smits op, die per 1 januari 2022 met pensioen gaat.

Top wordt hiermee het aanspreekpunt voor de bloembollensector voor het behoud van een effectief pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen voor de sector. Centraal hierbij staan het oplossen van knelpunten in de teelt en bewaring en het verder verduurzamen van de bloembollenteelt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de coördinatoren uit andere plantaardige sectoren, onderzoeksinstellingen, de gewasbeschermingsmiddelendistributeurs en brancheorganisaties.

Top heeft veel ervaring opgedaan binnen het werkveld gewasbescherming én met de bloembollensector. Zo was hij eerder onder meer directeur van GMN en voorzitter van de Agrodis Stuurgroep Bloembollen.