5 augustus 2022 Meer nieuws

Remkes: 'Vertrouwenscrisis'

Voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland sprak deze ochtend met overheidsonderhandelaar Johan Remkes over de stikstofplannen. Volgens Remkes is er sprake van een vertrouwenscrisis tussen boeren en overheid. LTO wil nu niet verder praten.

Het eerste gesprek ging over de vraag hoe het zover kon komen, de sfeer tussen de partijen en de inhoud van het stikstofdossier. Volgens Remkes kon ook echt alles op tafel komen, zoals vooraf toegezegd. Ook is gesproken over de communicatieproblemen rond de stikstofkaart en dat daar geen conclusies voor individuele bedrijven uit te trekken zijn. De leefbaarheid van het platteland kwam ook aan de orde. Het moet duidelijk worden wat de sociaaleconomische impact is van de maatregelen. 

Vruchtwisseling

Van der Tak had ook een brief van de afdeling West-Friesland op zak, waarin staat dat de afdeling Remkes niet vertrouwt en dat maatwerk nodig is. De LTO-afdeling West-Friesland vreest voor de gevolgen van de stikstofplannen. Met name de vruchtwisseling wordt een probleem als veel grasland gras moet blijven. De beschikbare grond voor de vollegrondsgroente- en bollenteelt neemt dan af. De stikstofkaart die aan de plannen ten grondslag ligt, houdt onvoldoende rekening met de specifieke omstandigheden op de West-Friese kleigrond, redeneert de afdeling in de brief.

Eens over feiten

Van der Tak en Remkes gingen in eerste instantie om de tafel om te kijken of de agrarische partijen die LTO vertegenwoordigt en de overheid het eens zijn over de feiten in het stikstofdossier. Alleen als dat het geval is, heeft verder praten volgens de partijen zin. LTO is nadrukkelijk door premier Mark Rutte gevraagd om het gesprek aan te gaan, er is bij de standsorganisatie twijfel over de positie van Remkes. De afdeling West-Friesland stelt in de brandbrief aan Van der Tak dat de onderhandelaar vervangen moet worden 'door iemand met kennis van zaken'. Ook de andere uitgenodigde agrarische organisaties - die Van der Tak als vertegenwoordiger naar Remkes sturen - hebben twijfels of zien Remkes liefst verdwijnen.

Geen taboes

LTO gaf eerder aan alleen met Remkes te willen praten als er geen taboes of beperkingen waren. Die toezegging is zowel door Remkes als door Rutte gedaan. Behalve Remkes en Van der Tak zitten ook ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) en Rutte aan tafel. Dezelfde dag volgens nog gesprekken met tien boeren, die volgens Remkes de afgelopen tijd met opvallende standpunten en ideeën kwamen. Later wil de onderhandelaar nog veevoederproducenten, slachterijen, milieu- en natuurorganisaties en gemeenten en provincies spreken.