30 juli 2020 Meer nieuws

Gelijkwaardig certificaat aan RHP mag ook

In de laatste vergadering van de Raad voor de Boomkwekerij is besloten om het nieuwe artikel 11, lid 9, van de nieuwe Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) 2020 tekstueel aan te passen.

Hierin is opgenomen dat substraten voor pot- en containerteelt RHP-gecertificeerd moeten. Aan deze verplichting is toegevoegd dat een gelijkwaardig certificaat ook mogelijk is.

De handelsvoorwaarden, die op 1 juli 2020 in zijn gegaan, zijn hierop aangepast. Op de site van Raad voor de Boomkwekerij is het PDF bestand van de HBN voorwaarden 2020 (en van toepassing vanaf 1 juli dit jaar) te downloaden.

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen vernieuwde en paste de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland uit 2008 eerder al aan. Ze werden eind mei dit jaar gepubliceerd.