4 december 2018 Meer nieuws

Geld Noord-Holland voor duurzame jonge boeren

Jonge Noord-Hollandse ondernemers die het bedrijf willen moderniseren om bijvoorbeeld de milieubelasting terug te dringen, kunnen bij de provincie aankloppen voor subsidie. Er is 550.000 euro te verdelen. 

Noord-Holland stelde al drie keer eerder subsidie beschikbaar om het jonge ondernemers makkelijker te maken het bedrijf te verduurzamen. "Jonge boeren én duurzame landbouwtechnieken zijn essentieel voor de toekomst van de landbouw. Dat vraagt soms om een flinke investering, bijvoorbeeld als het familiebedrijf wordt overgenomen”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. De subsidie moet bijdragen aan investeringen die bijdragen aan het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Aanvragen

Ondernemers jonger dan 40 jaar kunnen tot 8 februari 2019 subsidie aanvragen via de website van de provincie. Daar staan ook de voorwaarden, zoals de lijst van investeringen die voor subsidie in aanmerking komen. De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie stelt subsidie beschikbaar en de EU verdubbelt het bedrag.