16 februari 2021 Meer nieuws

Geen versnelling bouw huisvesting arbeidsmigranten

Glastuinbouw Nederland behoudt haar zorgen over het feit dat er door het kabinet weinig urgentie wordt gegeven aan de snelle bouw van meer huisvesting voor arbeidsmigranten. Niet één motie ging daar over vorige week in de Tweede Kamer over.

Wel zijn er veel andere moties aangenomen in de Tweede Kamer. Hiermee steunt de kamer de aanbevelingen van de Commissie Roemer die ervoor moeten zorgen dat arbeidsmigranten beter beschermd worden.

'Groot deel moet nog worden gerealiseerd'

Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland: “Onze zorg betreft specifiek de realisatie van kwalitatieve huisvesting en de inzet van de 100 miljoen euro die de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Ook zijn wij bezorgd over de investeringen die ondernemers deden, op basis van toen geldende normen en van gemeenten verkregen vergunningen.”

Motie SP

De SP bracht een motie ingebracht in waarin wordt gesteld dat een aantal uitgangspunten moet worden aangehouden bij de verdere uitwerking van een huisvestingsbeleid: zoals tenminste 15 m2 woonruimte per internationale werknemer; slechts één persoon per kamer; én dat deze twee geen extra kosten mogen opleveren voor de werknemer.

Voldoet gepleegde nieuwbouw nog?

De motie van de SP met uitgangspunten voor verdere uitwerking van een huisvestingsbeleid is ook aangenomen. De SP wil ten minste 15 m2 woonruimte per internationale werknemer en slechts één persoon per kamer. Dat mag de werknemer bovendien niets extra kosten. De belangenbehartigers zijn blij dat het uitgangspunten zijn en geen voorwaarden. Loef: “Huisvesting en nieuwbouwprojecten waarin ondernemers de afgelopen jaren met steun van gemeenten hebben geïnvesteerd, hoeven niet verloren te gaan.”