15 mei 2020 Meer nieuws

Geen octrooi op cultivars uit traditionele plantenveredeling

Specifieke plant- en diereigenschappen verkregen door klassieke vermeerderingsmethoden mogen niet gepatenteerd worden. Dat heeft het Europees OctrooiBureau bekend gemaakt.

Het inbrengen van een eigenschap in een nieuwe gecultiveerde plant via het natuurlijke kruisingsproces van de plant, dus via kruisen en selecteren, kan dus niet langer geoctrooieerd worden.

Verlammende werking

Brancheorganisatie Plantum geeft aan dat er nu eindelijk een einde komt aan de 'gehekelde' onzekerheid. Toen begin 2017 het besluit, het verbod, er al leek te komen, is er door de sector wel op geanticipeerd. Vooral de onzekerheid die naderhand ontstond werd gehekeld en had 'een verlammende werking op iedereen’, aldus De Roos van Plantum in een persbericht.

Wat gebeurt er met openstaande aanvragen?

Het gaat ook om octrooien die zijn ingediend na 1 juli 2017. Octrooien op producten van essentieel biologische processen ingediend na 1 juli 2017 zullen worden afgewezen, weet Plantum. De vraag is nu wel nog hoe het verder gaat met octrooiaanvragen ingediend voor 1 juli 2017. "Dat zijn verreweg de meeste van de nog openstaande aanvragen", weet De Roos. Het besluit heeft geen terugwerkende kracht dus die aanvragen kunnen in principe nu verleend worden. "Maar", voegt De Roos toe, "misschien dat een deel daarvan nog op andere gronden kan worden afgewezen. Dit zal moeten blijken."

Wat de uitspraak internationaal betekent is de vraag, aldus Plantum. Vooralsnog speelt de discussie alleen in Europa. De tijd moet uitwijzen of andere landen dit gaan overnemen.