13 augustus 2020 Meer nieuws

Geen Lentetuin Breezand in 2021

De Lentetuin Breezand gaat niet door in het voorjaar van 2021. De huidige situatie rondom het coronavirus brengt dusdanige risico’s met zich mee, dat het bestuur heeft besloten de 41ste editie van de bolbloemenshow een jaar op te schuiven.

De inzenders starten halverwege augustus met de eerste voorbereidingen en het maken van kosten in aanloop naar de Lentetuin. Ook begint de arrangeur van de show met het tekenwerk. Om die redenen is in een vroeg stadium behoefte aan duidelijkheid.

Betrokken partijen gesproken

“Regeren is vooruitzien, maar dat is in tijden van een pandemie niet gemakkelijk”, vertelt voorzitter Marieke van Lierop. “Wij hebben verschillende betrokken partijen gesproken om een keuze te kunnen maken. Beperkende maatregelen, financiële risico’s en bovenal de veiligheid zijn leidend geweest in het besluit om de voorbereidingen van de show in 2021 te staken en daarmee duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen.”

Ted Beelen, voorzitter van de Expo, geeft aan: “De Lentetuin ontvangt in vijf dagen tijd zo’n 20.000 bezoekers vanuit het hele land. Juist dat is in deze tijd ondenkbaar. De Lentetuin zoals het zou moeten zijn, gaat niet samen met anderhalve meter afstand van elkaar. Met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus zien wij als bestuur geen enkel aanknopingspunt dat ons nu, of in de nabije toekomst, anders zou doen besluiten.” 

Maart 2022

De bestuursleden gaan hun tijd en energie komend jaar steken in de verdere ontwikkeling van het evenement. “Wij hopen tijdens het eerste weekend van maart 2022 onze bezoekers weer te mogen verwelkomen”, besluit Van Lierop.

Fotografie: AP Fotografie