3 september 2018 Meer nieuws

Geen knelpunten gemeld door vasteplantenkwekers

Bij de vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO hebben zich geen kwekers van vaste planten gemeld die schade hebben gehad door de droogte vanwege het niet kunnen beregenen. Dat zegt Henk Raaijmakers, voorzitter vakgroep Bomen en Vaste Planten bij LTO Nederland.

De vakgroep deed eerder een oproep aan kwekers van zowel bomen als vaste planten om problemen die zich voor hebben gedaan door de droogte bij de secretaris Gerrit Peeters te melden. Het gaat dan over de vraag of kwekers voldoende water tot hun beschikking hadden om te kunnen beregenen. Zo waren - of zijn er nu nog steeds - restricties gesteld aan beregenen in natuurgebieden of zijn er nu nog - of waren er -onttrekkingsverboden ingesteld.

Niet één melding

Raaijmakers laat desgevraagd weten dat niet één vasteplantenkweker zich heeft gemeld na deze oproep. Wel heeft een handjevol kwekers van bos- en haagplantsoen, 5 of 6 kwekers, problemen gemeld. “De problemen vallen dus heel erg mee.” Volgens Raaijmakers is het wel op een paar plekken maar nét goed gegaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwekers in de regio Zundert in midden Brabant.

Toch zaken geleerd

Ondanks dat de problemen zijn meegevallen, is toch af en toe pijnlijk blootgelegd dat voldoende beschikbaarheid van zoet water in extreme situaties toch in het gedrang kan komen. Raaijmakers geeft dan ook aan dat er wel wat geleerd is en er zaken opgepakt moeten worden. “Zo weten we bijvoorbeeld dat kwekers soms geen grondwaterputten hebben en die ook niet mogen slaan. Wij willen er naar toe dat deze kwekers dat in sommige gevallen toch mogen.” Bijvoorbeeld doordat zij in natte periodes er zelf voor zorgen dat ze het water vasthouden; bijvoorbeeld met stuwen waardoor het water infiltreert in de ondergrond en het grondwaterpeil stijgt, legt Raaijmakers uit. “Wanneer de infiltratie dan groter is dan hetgeen er aan water met een grondwaterput uit de grond wordt gehaald, vinden wij dat het waterschap de kwekers de ruimte zou moeten geven om toch een grondwaterput te slaan.”