2 augustus 2018 Meer nieuws

‘Geen financiële compensatie vanwege droogte’

Een financiële compensatie vanuit de overheid voor boeren en tuinders die momenteel schade hebben van de droogte zit er niet in. Dat zei Marjolijn Sonnema, directeur-generaal van het ministerie van LNV, 2 augustus in Den Haag op een persbijeenkomst over de droogte.

Het valt volgens Sonnema onder ondernemersrisico. Bovendien hebben agrariërs de mogelijkheid zich tegen dit soort risico’s te verzekeren via de brede weersverzekering. “Die is er sinds 2010 en hieronder valt ook extreme droogte.” In 2017 betaalde de overheid 12 miljoen mee aan deze verzekering waardoor dit verzekerde boeren en tuinders 65 procent scheelt in hun premie. “Droogte is dus een verzekerbaar risico. Het valt daarmee onder het risicomanagement van een ondernemer.”

Welwillend om knelpunten weg te nemen

Wel gaf Sonnema aan dat het ministerie in overleg is met de agrarische sectoren om problemen die ontstaan door de droogte waar mogelijk te verlichten. “Wij zijn volop bezig praktische knelpunten, die ook door de sector worden aangedragen, weg te nemen en regels te versoepelen.” Zo is het ministerie tegemoet gekomen aan wensen vanuit LTO. Zo komt er bijvoorbeeld een langere uitrijdperiode van mest op akkers en wordt voor de teelt van prei tijdelijk een extra gewasbeschermingsmiddel toegelaten.

Geen knelpunten voor bollensector

Volgens Peter Knippels, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de KAVB, zijn er nog geen knelpunten in de bollensector. “We hebben geen signalen gehad dat er niet kan worden beregend of geïnundeerd, of dat de waterkwaliteit te slecht is om te beregenen.” Kwekers van onder andere lelies in het oosten van het land zijn volgens hem gewend te beregenen met voornamelijk grondwater. En mochten kwekers te maken hebben met een verbod van het gebruik van grondwater nabij natuurgebieden, dan lossen zij dit probleem lokaal op. “Bijvoorbeeld door een slang te leggen naar een grondwaterput die wel gebruikt mag worden, of door met watertanks water elders vandaan te halen.”

Sonnema zei tijdens de persbijeenkomst dat het ministerie volop contact heeft met alle sectororganisaties. “We volgen de situatie nauwgezet. De Europese Commissie heeft ook suggesties voor versoepeling van regelgeving gedaan. Die gaan wij bekijken. Ieder knelpunt dat er is, proberen wij op te lossen.”