3 juni 2019 Meer nieuws

Minder neerslag: Geen droogteprobleem in Rijnland

Ondanks dat het minder heeft geregend, is op dit moment is geen sprake van een droogteprobleem in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat meldt het schap op basis van zijn tweede, eigen zomermonitor. Waterschap Brabantse Delta stelt al wel beregeningsverboden in.

Hierin staat dat er vanwege de droogte geen opschaling van activiteiten nodig is, hoewel er minder neerslag is gevallen in de afgelopen twee maanden dan normaal. Rijnland verwacht dat het tekort niet verder oploopt vanwege de voorspelde neerslag voor de komende periode. Verder is er geen zorg om verzilting. Het watersysteem van Rijnland is de afgelopen periode voldoende goed doorgespoeld, zodat de chloridegehaltes laag zijn. Tevens voert de Rijn op dit moment zoveel water af, dat er vanuit de Hollandsche IJssel geen verzilting het land kan binnendringen.

Verbod op beregenen

In het gebied van waterschap Brabantse Delta zijn vanaf gisteren de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en De Wouwse gronden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.

Schade aan oevers

De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting zijn voor het waterschap reden voor een verbod. Het waterpeil in het gebied dreigt onder de kritieke te zakken. Dan kan schade aan oevers en kaden ontstaan en en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Die informatie is te vinden op de website of via de site voor officiële bekendmakingen. Als het om Rijnland gaat is meer informatie te vinden in de zomermonitor van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In andere delen van het land is geen sprake van acute droogteproblemen.