20 mei 2022 Meer nieuws

Geen arbeid van buiten de EU bij oogst

Werknemers van buiten de Europese Unie mogen niet aan de slag in de komende oogstperiode. Alleen als er echt geen aanbod is uit Nederland en EU-landen, mag personeel van buiten de Unie worden ingezet. LTO Nederland wil wel toestemming voor arbeidsmigratie van buiten de EU.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief van woensdag 18 mei aan de Tweede Kamer dat ze de krapte op de arbeidsmarkt ook ziet. Toestemming voor arbeidsmigratie komt er vooralsnog niet. De minister gaat binnenkort met de sociale partners om de tafel om over oplossingen te praten.

Onvoldoende

Bestuurslid Robert van Meer van de LTO-vakgroep Vollegrondsgroente en Akkerbouw en zelf werkgever deed maandag 16 mei bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer al een oproep arbeidsmigratie toe te staan. Van Meer wees de Kamerleden erop dat het personeelsaanbod uit Nederland en de rest van de EU op dit moment onvoldoende is om de vraag op te vangen.

Aantrekkelijker

De minister roept de werkgevers op het werk aantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld hogere lonen, opleidingen, om- en bijscholing aan te bieden. De overheid moet volgens Van Gennip proberen 'de arbeidsmarkt beter te laten functioneren'. De minister schrijft: 'Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren en naar het stimuleren van arbeidsparticipatie.'

Ontwikkeling

De overheid moet volgens LTO nadenken over de kansen die arbeidsmigratie biedt, en tewerkstellingsvergunningen voor de agrarische sector verstrekken. De groep niet-Europese werknemers kan rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, kwalitatieve huisvesting en voldoende ontwikkelmogelijkheden, stelt de belangenbehartiger. Op die manier kan de agrarische sector ook bijdragen aan de ontwikkeling van het land van herkomst door kennisoverdracht, betoogde Van Meer tijdens het rondetafelgesprek.

Gedetacheerd

Wie toch personeel van buiten de Unie inzet, moet daar dus een vergunning voor hebben. Het is ook een optie om in Nederland personeel in te zetten dat al in een ander EU-land van buiten de Unie is gedetacheerd. Dat moet wel bij het meldloket van de overheid. Dat is geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt een uitzondering, die mogen in Nederland aan het werk.