14 juli 2020 Meer nieuws

Galanthamineproductie narcis grond- en teeltafhankelijk

De hoeveelheid galanthamine die uit narcissenbollen is te winnen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grondsoort en het teeltsysteem. Dat blijkt uit het proefschrift dat Muhammad Nadeem Akram onlangs verdedigde aan de Universiteit Leiden bij promotor dr. ir. Rob Verpoorte.

Galanthamine is een inhoudsstof die in onder meer narcissen zit, waarvan is aangetoond dat het de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kan vertragen. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Nameem Akram bekeken of er factoren zijn die de hoeveelheid galanthamine in een narcis kunnen beïnvloeden. Dat blijkt het geval. Zo vergelijke hij het Nederlandse en het Engelse teeltsysteem met elkaar. Waar in Nederland de bollen elk jaar worden gerooid, staan ze in Engeland vaak twee jaar vast. Het jaarlijks rooien blijkt voor een hoger gehalte aan galanthamine te zorgen dan om het jaar rooien.

Grond in Lisse heeft hoogste gehalte galanthamine

Nadeem Akram keek tevens naar de grondsoort waarop narcissen worden geteeld. Hij stelt vast dat de grond in Lisse het hoogste gehalte aan galanthamine in narcissen oplevert in vergelijking met andere teeltgebieden. Ten slotte heeft Nadeem Akram vastgesteld, dat het gehalte aan galanthamine in een bol stijgt, als deze is geïnfecteerd met de bolrotschimmel. Hoe zwaarder de bol was aangetast, hoe hoger het gehalte aan galanthamine. Omdat niet bekend is, wat de functie van deze stof in de narcis is, kan hij geen uitspraak doen over de relatie tussen bolrot en galanthamine.

Veredeling toepassen

Nadeem Akram heeft niet kunnen kijken naar cultivarverschillen. Hij stelt wel in zijn proefschrift vast dat door veredeling er op het gehalte aan galanthamine te selecteren zou moeten zijn. Op basis van zijn proefschrift adviseert Nadeem Akram om de teelt zodanig aan te passen, dat er meer galanthamine uit narcissen valt te winnen.

Later meer in Greenity

Later dit jaar gaat prof. dr. Rob Verpoorte in Greenity nader in op de ontwikkelingen rond galanthamine en andere inhoudsstoffen.