28 juli 2022 Meer nieuws

'Gaan klappen vallen in glastuinbouw'

Er vallen volgens beleidsspecialist energie Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland klappen onder glastuinbouwbedrijven als de overheid geen compensatie biedt voor de hoge energieprijs. Dat zei hij donderdagmiddag op Radio1. 

"Er gaan gegarandeerd bedrijven failliet, alleen is niet te zeggen welke", zei Formsma, die benadrukte dat het ook gevolgen heeft voor de hele keten rond de tuinbouw. Het hangt er volgens hem maar net vanaf hoeveel invloed de hoge energieprijs heeft en hoe het glastuinbouwbedrijf is georganiseerd. "Er moet snel een oplossing komen, want nu bepalen tuinders wat ze de komende winter gaan doen. Telen of niet."

Sierteelt klem

Volgens de beleidsspecialist zitten siertelers klem, vooral als ze meerjarige gewassen telen. "Die wil je niet verloren laten gaan. Maar ook voor bijvoorbeeld tomatentelers zijn er problemen, want niet telen, wil zeggen ook geen inkomsten."

Besparingstender

Er zijn gesprekken geweest tussen de overheid en Glastuinbouw Nederland over een vrijwillige besparingstender, waar kwekers op in kunnen schrijven. "Die komt er in het kort op neer dat minder gas wordt verbruikt en daar een vergoeding tegenover staat. Dat is een oplossing, maar dan moet het kabinet wel snel beslissen. Als die tender pas in oktober open gaat, is het te laat."

Invloed

Formsma hoopt dat Nederland eventueel in Europees verband invloed probeert uit te oefenen op de energieprijs. "Het geld dat nu ter compensatie naar de huishoudens gaat, komt wel helemaal achteraan de keten terecht. Daar heeft onze sector niet veel aan. We horen het kabinet verder ook niet erg over de crisis, er moet meer aandacht voor komen."