19 maart 2021 Meer nieuws

Fusie ROC en Clusius stap dichterbij

De voorgenomen fusie tussen het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland is een stap dichterbij. De raden van toezicht van beide instellingen zijn akkoord.

In het najaar van 2020 kondigden het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland al aan dat zij samen wilden gaan. Vervolgens stemden de ondernemingsraden en studentenraden van de onderwijsinstellingen en de ouderraad van het Clusius College in met het plan. Nu ook de raden van toezicht achter het besluit staan, voert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo een fusietoets uit. Daar komt een advies voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit . Gaat de minister ook akkoord deze zomer, dan kunnen de scholen 1 augustus 2022 fuseren.

Logisch gevolg

De fusie wordt door de raden van toezicht gezien als een logisch gevolg van de ambities van beide instellingen. Eric Lücke, voorzitter raad van toezicht Clusius College: "Zowel het Clusius College als het ROC Kop van Noord-Holland zijn zich bewust van hun regionale functie en hebben de blik naar buiten en op de toekomst gericht. We kennen de regio en elkaar.” Voorzitter Kees Turnhout van de raad van toezicht ROC Kop van Noord-Holland vult aan: "Door samen te gaan, bieden we dichtbij huis een compleet aanbod aan voor zowel het vmbo, mbo als een leven lang ontwikkelen. Zo kunnen we blijven inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen."

6.500 studenten en 4.000 leerlingen  

Na de fusie ontstaat een nieuwe organisatie met ongeveer 1.275 medewerkers, bijna 5.000 mbo-studenten, 1.500 cursisten educatie, 100 studenten VAVO en zo'n 4.000 vmbo-leerlingen en een omzet van bijna 100 miljoen euro.