21 januari 2022 Meer nieuws

Friezen willen bredere spuitvrije zones

Zeven provinciale fracties (GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, FNP en 50plus) stellen vragen over de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wordt gebruikt in Friesland. Met name over de bollenteelt maken de partijen zich zorgen. Zij pleiten voor bredere spuitvrije zones.

Aanleiding voor deze vragen is het resultaat van het onderzoek dat de Drentse actiegroep Meten=Weten recent bekend heeft gemaakt. Over dit onderzoek van Meten=Weten is veel commotie. Lees in het bericht ‘Gesteggel over middelenrapport Drenthe’ waarom.

Zich op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De partijen vragen het Friese college om overzicht waar en met wat voor gewasbeschermingsmiddelen er gespoten wordt. Jochem Knol namens de partijen: “En als dat niet duidelijk is, of het college ook bereid is om dat te onderzoeken. Wij willen daarnaast graag bredere spuitvrije zones in Fryslân in gebieden waar met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt. Ook willen we weten hoe deze spuitvrije zones planologisch geregeld kunnen worden. De link tussen gezondheid (de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld) en bollenteelt lijkt steeds duidelijker te worden. Het is nu de hoogste tijd om een tandje bij te zetten in vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en omwonenden, boeren zelf en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik ervan.”